Najczesciej zadawane pytania


1) Jakie są pierwsze kroki, które powinna podjąć osoba poszkodowana?

Po pierwsze, zgodnie z prawem stanu Illinois (Illinois Worker's Compensation Act) jest Pan/i zobowiązany poinformować o wypadku w pracy swojego pracodawcę w ciągu 45 dni.
Po drugie, należy udać się do swojego lekarza rodzinnego, przychodni zakładowej lub najbliższego szpitala i powiadomić o wypadku w pracy.

2) Ile mam czasu na powierzenie mojej sprawy adwokatowi?

W Illinois, okres na wniesienie sprawy do sądu, w celu uzyskania odszkodowania pracowniczego, wynosi 3 lata od dnia wypadku i 2 lata od ostatniego wypłaconego świadczenia chorobowego.

3) Czy mogę starać się o odszkodowanie jeśli pracowałem/pracowałam bez ubezpieczenia?

W stanie Illinois, prawo do uzyskania pieniędzy z odszkodowania nie jest ograniczone wyłącznie do pracowników firm, które wykupiły ubezpieczenie. W przypadku gdy pracował/a Pan/i w miejscu, gdzie firma nie ubezpieczyła swoich pracowników, należy się Panu/i odszkodowanie od swego pracodawcy.

4) Do jakiego rodzaju świadczeń mam prawo?

- Medical Expenses (świadczenie na pokrycie kosztów związanych z leczeniem)

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia osobie zatrudnionej, odpowiedniej opieki medycznej, w celu jej szybkiego powrotu do pracy. Pracodawca musi pokryć wszystkie koszty leczenia pracownika związane z jego roszczeniem o odszkodowanie.

- Weekly Benefits (TTD) (świadczenie cotygodniwe)

Twój pracodawca jest zobowiązany do wypłacania Ci cotygodniowych świadczeń, w przypadku gdy lekarz wypisze zwolnienie z pracy. Wypłaty te mogą być kontynuowane nawet wtedy, gdy osoba jest już przywrócona do pracy, ale o lżejszym charakterze niż poprzednio wykonywana. Kwota świadczenia jest ustalana na podstawie średniej pensji w chwili zdarzenia.

- Permanent Disability Benefit (świadczenie za orzeczone inwalidztwo)

Pana/i roszczenie zakończone jest przyznaniem odszkodowania za kompletną lub częściową utratę zdrowia.
Kwota i forma takiej wypłaty jest określona przez Worker’s Compensation Act.

5) Czy mogę starać się o odszkodowanie jeśli mam nieuregulowany status imigracyjny?

Illinois Worker's Compensation Act stanowi, że odszkodowanie należy się każdemu poszkodowanemu pracownikowi, również takiemu, który nie jest obywatelem USA lub stałym rezydentem.

6) Czy osoba może starać się o odszkodowanie, jeśli była opłacana gotówką?

Pracownik opłacany gotówką ma takie same prawa co pozostali pracownicy.

7) Oprócz wypadków w pracy, jakimi innymi sprawami zajmuje się Pana kancelaria?

Wszelkimi innymi wypadkami poza miejscem pracy, gdzie osoba doznała uszczerbku na zdrowiu lub utraciła życie.

8) Czy często sprawy, które Pan prowadzi znajdują swoje rozstrzygnięcie bez udziału sądu?

W większości przypadków, którymi zajmuje się moja kancelaria, nie jest wymagana obecność poszkodowanego na sali sądowej Industrial Commission. Jednakże, nasza długoletnia praktyka i doświadczenie wykazały, że w celu jak najlepszej ochrony interesów poszkodowanego konieczny jest arbitraż sądowy. Nie jest tradycją naszej firmy, już od ponad 40 lat walczącej o prawa osób poszkodowanych, iść na łatwe rozwiązania i dochodzić do ugody z firmą ubezpieczeniową poza salą sądową. Jeśli uważamy, iż sprawa naszego klienta może uzyskać i zasługuje na maksymalne odszkodowanie, walczymy o nie na sali rozpraw.

9) Czy mogę rozmawiać z moim adwokatem po polsku?

W przeciwieństwie do wielu prawników, z których usług korzysta Polonia, można ze mną rozmawiać w języku polskim.


e-mail